top of page
  • Facebook Social Icon

עמותת אורות לחינוך פיננסי רואה לעצמה כמטרה ראשונית להכשיר את הציבור בישראל לחשיבה כלכלית נבונה. העמותה דוגלת במדיניות של הקניית מושגים וכלים בסיסים בתחומים : פיננסים, כלכלה, שוק ההון, אקטואליה עכשיות, כישורי חיים,ידע כללי ועוד. העמותה מאמינה כי כלים אלו יעזרו לציבור הרחב להתנהל נכון מבחינה כלכלית, תשפר את רווחתם, תעודד אותם להמשיך ללימודים גבוהים, תקנה מוטיבציה לעשיית יזמות ותשפר את רווחת החברה.

bottom of page