top of page

כאשר אדם אומר 'איני יודע' - כבר הגיע למחצית החכמה.

אפלטון"

לבנות חברה טובה יותר, בריאה יותר , אחראית יותר במובנים כלכליים מתחיל בכל אחת ואחד מאיתנו. 

על הבסיס הזה ייסדנו את עמותת אורות לחינוך פיננסי

הכל התחיל מהרצאה בנושא פיננסי בבית אחד, מועדונית של בני נוער במרכז הארץ, ששאלו אינספור שאלות בסוף ההרצאה.

שם בעצם הבנו את הצורך, שקיים לבני נוער, שהנגשת הידע המהותי הזאת לוקה בחוסר ואם יש לנו את היכולת ולהם יש את הצורך, פה נולדה ההתאמה .

נתינה מהותית בעינינו היא לקחת את היתרון היחסי של כל אחד מאיתנו ולייצר מימנה מתנה חברתית.

וכך עשינו בנינו תכנים, תיקנו אותם שיפצנו ונולדה תוכנית לימוד עם סיפורים , מצגות משחקים והכל מותאם לבני נוער וצעירים "בגובה העיניים".

כך נולדה עמותת אורות לחינוך פיננסי, מתוך הרצון שלנו להרחיב את מעגל הידע , שלא רק בעמותה אחת בחדר אחד ישבו בני נוער וצעירים וילמדו , אלא לשכפל את ההצלחה למספר רב של מקומות.

תודה רבה, לכל אחד מהחוברים אלינו בדרך,

שישבו, הקדישו את זמנם, עמלו ועדיין עומלים 

בברכה,

אוריה מלמד,

בטי צלליכין

bottom of page